Syndic

Als syndicus is het beheren van appartementsgebouwen één van onze hoofdbezigheden.

Wat is een syndicus?
Een syndicus beheert de mede-eigendom voor rekening van de mede-eigenaars.

Functie van de syndicus:
- staat ten dienste van de mede-eigenaars en volgt de beslissingen op die worden genomen op de algemene vergadering.
- is verantwoordelijk voor de uit te voeren onderhoudstaken en draagt zorg voor de goede staat van het gebouw.
- volgt nauwgezet de regelgeving volgens de statuten van het gebouw.

Beheer kan als volgt opgedeeld worden:
- Administratief beheer
- Financieel beheer
- Technisch beheer
- Communicatief beheer

We zijn steeds bereikbaar voor meer informatie.

syndic bij immo Maritiem